2 de kerstdag Elewijt

Video: 
Bezoek aan de Kerstkribbe op 26 december 2020