Onze Visie

 

Wij willen de catechese in onze parochies zo opvatten dat kinderen en ouders regelmatig in contact gebracht worden met de ‘bron' en met de 'kern’ van ons christelijk geloof. 
We leren God - Vader, Zoon en Geest - kennen in de Bijbel en door het getuigenis in woord en daad van mensen die geloven. 
Wanneer we bij de catechesestappen telkens ook de Eucharistie vieren, dan komen we als geloofsgemeenschap samen om te gedenken dat JEZUS LEEFT !
Het wordt de allerhoogste tijd dat iedereen dit weer klaar beseft:
zonder geloof in de verrijzenis van Jezus
is men geen christen…
Men kan dan wel de christelijke morele regels volgen,
maar een échte geloofsgetuige is men dan nog niet
en daaraan heeft onze tijd - én ons volk - juist zo’n grote nood!
Als leerlingen van de Heer Jezus
willen we ons ook daadwerkelijk inzetten voor anderen:
vooral voor hen
die het minder goed hebben dan wij.
We delen daarom tijdens de adventstijd speelgoed, boeken, kleding, eetwaren,... met armen van bij ons.
Tijdens de vastentijd houden we een spaaractie voor de armen in de Derde Wereld.
Onze bijzondere aandacht gaat ook naar zieken en bejaarden.

CATECHESE ‘GEVEN’
Heel simpel uitgedrukt gaat het in catechese over het volgende: geïnteresseerde kinderen, jongeren of volwassenen helpen om (weer) ‘thuis’ te komen in een christelijke gemeenschap, die regelmatig samenkomt om te vieren dat Jezus leeft.
Catechisten zijn dus jongeren of volwassenen die zich goed voelen binnen zo een gelovige gemeenschap en die anderen willen helpen om er ‘kennis mee te maken’, zodat ze er eventueel ook echt kunnen bij aansluiten… en op hun beurt ‘catechist’ worden…

CATECHESE en EUCHARISTIE
Kinderen die willen meedoen aan het Communiefeest (dus hun ‘Eerste Communie’ wensen te doen) willen we in de komende maanden helpen ‘thuiskomen’ in de vieringen waarin mensen o.a. ‘te communie’ gaan. Ook de jongens en meisjes die zich voorbereiden op hun Plechtige Geloofsbelijdenis brengen we in contact met de liturgie.

In deze vieringen volgen wij een groot deel van het kerkelijk jaar,
met daarin de grote feesten en de sterke tijden,
waarbij de persoon van Jezus, zijn woorden en zijn handelen,
en de verschillende facetten van Zijn Blijde Boodschap
telkens weer aan bod komen.
In de liturgie mogen we omgaan met God
- Vader, Zoon en Geest -
luisterend en sprekend zingend en genietend verwachtend en wetend dat Hij bij ons is!
In sommige weekendvieringen zullen kinderen en regelmatige kerkgangers moeten leren rekening houden met elkaar… en dat is soms niet gemakkelijk! We hopen toch dat het lukt, want samen verder groeien in geloof is de énige weg om te werken aan toekomst voor onze plaatselijke geloofsgemeenschappen!

SAMENWERKEN IN EEN PAROCHIEFEDERATIE
GEEFT MOGELIJKHEDEN !

Door het samenwerkingsverband dat stilaan gegroeid is binnen onze federatie krijgen ouders, kinderen en catechisten meer mogelijkheden.

De catechese kan gevolgd worden op een plaats en tijdstip naar keuze:
kinderen kunnen in een andere parochie catechese volgen, ofwel altijd ofwel bij gelegenheid. 
Zij kunnen ook in een andere parochie aansluiten bij het Communiefeest of bij de Plechtige Geloofsbelijdenis.

Catechesemateriaal en boekjes voor de vieringen kunnen op hetzelfde stramien opgebouwd worden, maar met plaatselijke accenten.

Catechisten leren mekaar kennen, kunnen mekaar steunen en zijn ‘uitwisselbaar’.

Een groter samenwerkingsverband zorgt voor meer verscheidenheid en dat is verrijkend. 
Waardevolle ideeën kunnen van elkaar overgenomen worden en samen uitgewerkt.

Parochiefederatie Zemst
31/08/2014