Kinderzegen

In onze parochiefederatie houden we ieder jaar een kinderzegen.
 

Het zegenend gebaar van Jezus over de kinderen willen we herhalen in het kader van een kinderzegen die we dit jaar organiseren, voor alle parochies van onze federatie tezamen,

Speciaal uitgenodigd zijn de ouders met kindjes die gedoopt werden in het voorbije jaar.
Ook andere kinderen zijn van harte welkom!

Kinderen zijn een broos en kwetsbaar geschenk… Ze zijn voor ons ook een uitnodiging en een opgave om het mysterie, het diepere te leren zien in het leven.

Door uw kindje(s) te laten dopen zetten jullie een christelijke traditie verder.
Als ouders kozen jullie immers voor hen de beste weg die ons bekend is
- de weg van Jezus
- naar zinvol en eindeloos leven.

Het doopsel betekent ook een opname in de geloofsgemeenschap.
De weg van Jezus Christus volgen we immers best samen: ouders met hun kinderen, grootouders, peters en meters en allen die oprecht begaan zijn met een gezegende toekomst voor deze kleinen.

De voorkeurliefde van Jezus voor kleine en zwakke mensjes is ons allen voldoende bekend. In het Evangelie volgens Marcus (10, 13-16) lezen we:

Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht.
Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het Koninkrijk van God.
Ik verzeker jullie, wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.’
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

Het zou fijn zijn wanneer u met uw gezin en met andere familieleden aan deze Viering zou kunnen deelnemen.
Graag overhandigen wij u als aandenken een mooi kruisje voor de kinderkamer.

Broers en zussen en andere kinderen uit onze parochiefederatie zijn eveneens uitgenodigd!
Alle aanwezige  kinderen krijgen op het einde van de viering een gekleurde kaars

Graag tot dan,Deken Dirk De Gendt en de federatieploeg

p.s Een berichtje naar Federatie Zemst of u al dan niet aanwezig zult zijn vergemakkelijkt voor ons de organisatie.
Beste dank!