Misintenties in het parochieblad

MISINTENTIES IN HET PAROCHIEBLAD

Voor wie dat nog niet weet: wat is dat eigenlijk, een misintentie?

Een misintentie is een gebedsintentie, meestal voor een overleden familielid of vriend, maar je kan ook een misintentie aanvragen, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden tijdens de eucharistie bij de voorbede vermeld. Op die manier bidt niet alleen de persoon of de familie die een intentie heeft aangebracht voor die specifieke intentie, maar de hele aanwezige geloofsgemeenschap.

Zo zijn er nogal wat families die na het overlijden van hun familielid een misintentie aanvragen op of rond de verjaardag van het overlijden. Zulke misintenties noemen we een jaargetijde.

Het is een gewoonte om voor een misintentie een bepaald bedrag te geven, op dit moment 15 euro. Uiteraard kan men Gods zegen of barmhartigheid niet kopen. Die bijdrage dient enkel om de kerk en de priester te helpen in hun onderhoud. Het geld van de intenties gaat naar het secretariaat, een gedeelte daarvan wordt aan de priester betaald, en het andere deel aan de kerkfabriek voor het onderhoud van de kerk.

We willen hier ook benadrukken dat misintenties niet enkel zijn voorbehouden voor mensen of families die ervoor kunnen betalen. Wie een intentie wil laten opnemen en het moeilijk zou vinden om daarvoor 15 euro neer te tellen, mag dat ook altijd doen zonder daarvoor te betalen. U kan ons dat in alle discretie melden.

Vermelding in het parochieblad

In het lokale gedeelte van Kerk & leven, dat iedereen nog kent als "het parochieblad", worden die intenties ook vooraf vermeld, bij de viering waarin ze zullen vernoemd worden. Omdat we in ieder uitgave van het parochieblad telkens de vieringen opnemen van twee opeenvolgende weken, en omdat we onze teksten ook telkens ongeveer twee weken vóór de officiële verschijningsdatum moeten inzenden om gedrukt te worden, kan je dus best vier weken op voorhand een intentie aanvragen. Op die manier kunnen we elke intentie twee weken na elkaar laten verschijnen in Kerk & leven.

Wanneer je een intentie pas drie weken voor een bepaalde misviering aanvraagt, dan kunnen we die maar één keer laten verschijnen, en wanneer je je intentie nog korter op voorhand aanvraagt, dan kunnen we ze mogelijk helemaal niet meer publiceren, maar zal ze nog wel vermeld worden tijdens de voorbede in de viering.

Hoe een misintentie of jaargetijde aanvragen

Je moet uiteraard altijd opgeven in welke kerk je een misintentie wil, en de datum van de viering. Op de website van de federatie vind je de data en de uren terug van de vieringen in elke kerk (https://www.federatie-zemst.be/node/148). Er hangt ook een lijst met vieringen uit aan de ingang van elke kerk.

Je kan een misintentie aanvragen na de zondagsviering, door gewoon de priester, de diaken of de lector aan te spreken. Je mag op voorhand al de naam van de kerk of parochie op een briefje schrijven, samen met de datum van de viering, en daarbij vermelden "misintentie" plus de reden van je intentie (de naam of namen van de overledene(n), of een andere reden: succes bij de studie, sterkte in ziekte of andere moeilijkheden,…). Die informatie steek je dan samen met het bedrag in een gesloten omslag en bezorgt die gewoon aan de priester diaken of lector.

Je kan ook een e-mail sturen aan federatiezemst@gmail.com, en in die mail ook alle informatie vermelden zoals vermeld. In dat geval betaal je de 15 euro via overschrijving aan Pastorale Zone Kerk aan de Zenne, rekeningnummer BE67 7370 6857 3787. Of je gebruikt het formulier op onze website https://www.federatie-zemst.be/node/74.

Nogmaals: wie het bedrag van 15 euro niet kan betalen, die hoeft ook niet te betalen. Respecteer wel de privacy van de mensen voor wie je om een intentie vraagt. Niet iedereen loopt te koop met een ziekte of met bepaalde moeilijkheden. In een dergelijk geval kan je de intentie ook zonder vermelding van de naam opstellen, en voldoende vaag, zodat niemand hoeft te weten over wie het precies gaat. In de eucharistie bidden we, in het spoor van Jezus, sowieso altijd voor kwetsbare mensen.