Catechese Geven

Catechese Geven

Kinderen die willen meedoen aan het Communiefeest
(dus hun ‘Eerste Communie’ wensen te doen) willen we in de komende maanden helpen ‘thuiskomen’ in de vieringen waarin mensen o.a. ‘te communie’ gaan.
Ook de jongens en meisjes die zich voorbereiden op hun Plechtige Geloofsbelijdenis brengen we in contact met de liturgie.
In deze vieringen volgen wij een groot stuk van het kerkelijk jaar, met daarin de grote feesten en de sterke tijden, waarbij de persoon van Jezus, zijn woorden en zijn handelen,
en de verschillende facetten van Zijn Blijde Boodschap telkens weer aan bod komen.

  In de liturgie mogen we omgaan met God-

  - Vader, Zoon en Geest -
  luisterend en sprekend
  zingend en genietend
  verwachtend en wetend
  dat Hij bij ons is!
In sommige weekendvieringen zullen kinderen en regelmatige kerkgangers moeten leren rekening houden met elkaar… en dat is soms niet gemakkelijk!
We hopen toch dat het lukt, want samen verder groeien in geloof dit is de énige weg om te werken aan toekomst voor onze plaatselijke geloofsgemeenschappen!

 

 SAMENWERKEN IN EEN PAROCHIEFEDERATIE GEEFT MOGELIJKHEDEN !

 Door het samenwerkingsverband dat stilaan gegroeid is binnen onze federatie krijgen ouders, kinderen en catechisten meer mogelijkheden.
 De catechese kan gevolgd worden op een plaats en tijdstip naar keuze:
 kinderen kunnen in een andere parochie catechese volgen, ofwel altijd ofwel bij gelegenheid.
 Zij kunnen ook in een andere parochie aansluiten bij het Communiefeest of bij het Vormsel.
 · Catechesemateriaal en boekjes voor de vieringen kunnen op hetzelfde stramien opgebouwd worden, maar met plaatselijke accenten·
 Catechisten leren mekaar kennen, kunnen mekaar steunen en zijn ‘uitwisselbaar’.
 · Een groter samenwerkingsverband zorgt voor meer verscheidenheid en dat is verrijkend.
 Waardevolle ideeën kunnen van elkaar overgenomen worden en samen uitgewerkt.

                                                                                                                                                                     Parochiefederatie Zemst 31/08/2014