Vormsel 2020

Beste ouders,

 
er is klaarheid i.v.m. de vormsel-vieringen in 2020!
Na contact met het bisdom kunnen we u de volgende info sturen:
 
Alle vormsels in onze parochiefederatie Zemst gaan dit jaar door op zaterdag 26 september in de kerk van Hofstade en de vormheer zal telkens Monseigneur Vanhoutte zijn, onze hulpbisschop.
We moeten groepen vormen van minstens 30 vormelingen en de planning ziet er nu als volgt uit:
- om 10.00 uur: Elewijt en Zemst (30)
- om 14.00 uur: Hofstade en Laar (31)
- om 17.00 uur: Eppegem en Weerde (34)
 
U dient ons zo vlug mogelijk (en uiterlijk tegen 12 april) te laten weten of uw kind dit jaar zal deelnemen. Een alternatief is immers, dat het aansluit bij de vormsels die zullen doorgaan in het weekend van 15-16 mei 2021.
 
We zullen u nog informeren over de verdere voorbereiding en de oefen-momenten, zodra de beperkingen i.v.m. het corona-virus zijn opgeheven.
Ondertussen kan u met uw vragen altijd bij ons terecht.
 
Beste groeten en alvast een zalig paasfeest!
pastoor Frans