Dringende mededeling!

In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies,
heeft de regering alvast beslist dat vanaf 18 mei
dertig in de plaats van vijftien mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk of een begrafenis.
De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.