Dringende mededeling!

 

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
  • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
  • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.