Lezingen

 Zondag 11 december 2022 – 3 de zondag van de advent -A

Jes. 35, 1-6a.10 'Dan gaan de ogen van de blinden open
Jak. 5, 7-10 'Gij moet geduldig zijn en moedig
Mt. 11, 2-11 'Ga zeggen wat gij hoort en ziet

Johannes nu hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: 
“Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” 
Jezus antwoordde hun: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: 
blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
Toen zij vertrokken, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? 
Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?
Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. 
Waartoe zijt ge dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! 
Hij is het over wie geschreven staat:
     Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
     die de weg voor uw komst zal bereiden.

 Voorwaar, Ik zeg u: Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.