Lezingen

Zondag 27 september 2020 - Zesentwintigste zondag door het jaar – A

 Ez. 18, 25-28 De boosdoener die zich bekeert, blijft leven
Mt. 21, 28-32 De tweede kreeg spijt en deed toch de wil van zijn vader

De twee zonen
Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen.
Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. 
Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. 
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. 
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”
Ze zeiden: “De laatste.” Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken.
Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.