Lezingen

Zondag        21 juli 2019 ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Gen. 18, 1-10a 'Ga uw dienaar niet voorbij'
Kol. 1, 24-28 'Het geheim is nu geopenbaard'
Lc. 10, 38-42 'Martha ontving Hem in haar woning'

MARIA EN MARTA
38Op hun tocht kwam Hij in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar woning ontving. 39Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. 40Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 'Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.' 41De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. 42Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.'