Lezingen

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om
alle publieke liturgische bijeenkomsten v
an de katholieke Kerk te schorsen, alvast tot 19 april.

Zondag 12 april 2020 - Pasen/Verrijzeniszondag

Hand 10, 34a. 37-43   We hebben met Hem gegeten
Joh 20, 1-9                  Hij moest uit de doden opstaan

Het lege graf
1Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.  2Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”  3Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.  4Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.  5Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.  6Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen,  7maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.  8Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde,  9want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.