E.H.Brieven

Op zondag 7 maart 2021 overleed kanunnik Wilfried Brieven, privésecretaris van de kardinaal-aartsbisschoppen Leo-Jozef Suenens en Godfried Danneels en interdiocesaan verantwoordelijke van de Charismatische Vernieuwing.

Wilfried Brieven werd geboren op 11 september 1931 in Sint-Joost-ten-Node en tot priester gewijd op 26 december 1955. Na zijn studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven (kandidaat Oude Geschiedenis, baccalaureaat Thomistische Wijsbegeerte en licentiaat Wijsbegeerte en Letteren) werd hij op 1 september 1957 benoemd tot leraar aan het Heilig Hartcollege van Ganshoren. Vanaf 6 juni 1963 was hij directeur van dit college.

Privésecretaris en ceremoniarius

Op 30 juni 1966 werd hij benoemd tot privésecretaris en ceremoniarius van kardinaal-aartsbisschop Leo-Jozef Suenens. Vanaf 30 november 1979 en tot 31 januari 1986 was hij daarnaast ook interdiocesaan verantwoordelijke van de Charismatische Vernieuwing. Hij bleef van kardinaal-aartsbisschop Godfried Danneels ceremoniarius tot 31 augustus 1992 en privésecretaris tot 28 februari 2001, toen hij met emeritaat ging.

Wilfried Brieven, titulair kanunnik benoemd op 1 september 1967, werd erekanunnik op 6 september 2002.

In memoriam

Kanunnik Luc Van Hilst, deken van de regio Tienen, die Wilfried Brieven opvolgde als privésecretaris en hem in zijn laatste levensmaanden bijstond: Wilfried heeft zijn roeping en zending als priester steeds in dienst gezet van de Kerk die hij zeer beminde. Ondanks vele fouten en lijden aan de Kerk wist hij zich steeds dankbaar voor die moeder die hem heeft gedragen en gevoed, die hem Jezus en zijn Evangelie schonk en die hem zond om op zijn beurt te verkondigen en te getuigen van de blijde boodschap.

We zullen Wilfried vooral gedenken en danken voor de vijfendertig jaar waarin hij als privésecretaris van de kardinaal-aartsbisschop de Kerk in ons bisdom heeft gediend. Eerst bij kardinaal Leo-Jozef Suenens, van wie hij het vuur van de Geest ontving om zich ten dienste te stellen van de Charismatische Vernieuwing in ons land. Daarna tot aan zijn pensionering in 2001 van kardinaal Godfried Danneels. Een periode waarin het secretariaat van de kardinaal en de persdienst een hechte tandem vormde.

Wilfried heeft zich daarna dienstbaar gemaakt voor de Foyer in Bonheiden, de parochies van Zemst en Hofstade en bleef trouw meewerken en vooral bidden voor de Charismatische Vernieuwing.

Toen in oktober 2020 het verdict viel dat hij een hersentumor had en niet meer alleen kon blijven, verlangde hij om in Scherpenheuvel dicht bij Onze-Lieve-Vrouw zijn laatste levensdagen te beleven.

Wilfried mocht negentachtig jaar worden en op 26 december jongstleden vierden wij dankbaar zijn vijfenzestigjarig priesterjubileum. Met toegewijde en liefdevolle zorgen heeft de Kerk die hij van ganser harte heeft gediend, hem teder in de handen van de Heer gelegd.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheid heeft plaats, onder de beperkende coronamaatregelen, op donderdag 11 maart om 10 uur in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof van Scherpenheuvel.