Onwetendheid

Ouders lieten hun kind soms dopen door leden van ‘Rent-a-priest’.
Deze organisatie en hun leden hebben zich buiten de katholieke kerk geplaatst.
Zij kunnen dus ook niet optreden namens de katholieke kerk. Het gaat vaak om uitgetreden priesters, die dat natuurlijk niet openlijk zeggen aan hun ‘klanten’.

Om paal en perk te stellen aan deze ‘ontsporing’ hebben de Belgische bisschoppen beslist dat deze kinderen niet mogen ingeschreven in het doopregister van de katholieke kerk en dus later ook geen sacramenten kunnen ontvangen.
Onze bisschoppen bieden wel een regularisatie-mogelijkheid aan.
De ouders dienen uitdrukkelijk te verklaren aan hun pastoor dat ze uit onwetendheid handelden, dat het zeker niet hun bedoeling was om zich buiten de katholieke kerk te plaatsen en dat ze wensen dat hun kind opgenomen wordt in de katholieke kerk.

 Een veel ernstigere ‘ontsporing’ zijn huwelijken die zogezegd ingezegend worden door leden van ‘Rent-a-priest’. Vermits deze personen niet gemandateerd zijn door onze bisschoppen om namens de Kerk getuigen te zijn bij een huwelijk, zijn deze zg. huwelijken ongeldig gesloten en zijn die koppels dus niet getrouwd voor de kerk.