Kerkdiensten

Wegens covid-19 lockdown
GEEN VIERINGEN MEER IN ONZE KERKEN OF RUSTHUIZEN
vanaf 8 maart 2021 tot en met xxx
- Begrafenissen kunnen vanaf 8 maart met een maximum van 50 aanwezigen.
- Misintenties blijven natuurlijk bewaard tot later

      Gepubliceerd op vrijdag 5 maart 2021

 

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020 dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021.

De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten.

Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.

De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen.

Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

De bisschoppen roepen de gelovigen ook op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En vooral om solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft.

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden.

De persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
IPID – Brussel, dinsdag 1 december 2020