Kerkdiensten tijdens Corona pandemie

Weer naar de kerk..

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni mogen er weer vieringen doorgaan in onze kerken, maar wel onder strikte voorwaarden.
Het komt erop neer dat we voldoende afstand moeten bewaren en dat we mekaar ook niet mogen aanraken.
De pastoraal-verantwoordelijken in onze parochiefederatie Zemst hebben beslist dat er voorlopig slechts 2 vieringen zullen doorgaan in de komende weekends:

Vanaf zaterdag 11 juli, is het verplicht om ook in gebedshuizen een mondmasker te dragen.
Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist.
Ook in winkels, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken en musea wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Het Overlegcomité nam de beslissing in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES), zo meldde premier Sophie Wilmès. De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Wie de verplichting niet nakomt, riskeert een strafrechtelijke sanctie. Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal vandaag de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De overheid benadrukt om bij het dragen van een mondmasker ook de andere gedragsregels te blijven volgen. Ze herinnert eraan dat het masker een aanvullende bescherming is. Onder meer het wassen en ontsmetten van de handen en het bewaren van een veiligheidsafstand van 1,5m zijn basisregels. Deze regels blijven ook onverkort gelden voor de vieringen in de kerken. Het verplicht dragen van een mondmasker komt daar nu bij.

Consulteer het aangepaste draaiboek voor de vieringen in de kerken.

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, vrijdag 10 juli 2020

In die vieringen zijn natuurlijk gelovigen uit andere parochies welkom!
Onze Bisschoppen, in overleg met de burgerlijke overheid, hebben een draaiboek opgesteld om alles goed te laten verlopen en vooral mekaars gezondheid niet in het gedrang te brengen.
We rekenen op ieders begrip en medewerking om deze voorschriften correct op te volgen.

Toekomen
-We houden afstand (zoals in de winkels) zetten we ons in een rij, afstand bewarend van 1,5 meter; gezinnen blijven best samen.
-Aan de ingang staat een ‘gids’ met gel, om onze handen te ontsmetten.
-Wie dit wenst kan een vouwblaadje nemen met de teksten en liederen; we gebruiken dit slechts één maal (u mag het dus mee naar huis nemen)
-We nemen plaats in de kerk, vooraan beginnend; een ‘gids’ begeleidt ons daarbij; er blijft telkens een rij open; tussen de aanwezigen blijven telkens twee plaatsen open, maar leden van hetzelfde gezing mogen naast elkaar zitten.

Tijdens de viering.
-Er is  geen zangkoor, maar wel een voorzanger.
-We raken elkaar niet aan.
-Er is geen omhaling.

Communie
-We volgend de instructies van de ‘gidsen’, die per rij zullen uitnodigen.
-We letten op de afstand van 1,5 meter; ook wie niet te communie gaat volgt  mee in de rij.
-Wie te communie wenst te gaan strekt de arm volledig en houdt de hand open. De priester draagt een mondmasker en handschoenen en laat de hostie in de hand vallen .

Buitengaan
-De laatste rijen vertrekken het eerst, zoals de gidsen zullen aanwijzen.
-Ook buiten de kerk houden we de afstand van 1,5 meter
-Bij de uitgang staan mandjes waarin u uw bijdrage kan leggen.

Tenslotte
Sommige van de maatregelen zullen in het begin vreemd aandoen. Zeker het afstand houden van 1,5 meter vraagt inspanning en oplettendheid.