Kerkdiensten juni

Weer naar de kerk..

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni mogen er weer vieringen doorgaan in onze kerken, maar wel onder strikte voorwaarden.
Het komt erop neer dat we voldoende afstand moeten bewaren en dat we mekaar ook niet mogen aanraken.
De pastoraal-verantwoordelijken in onze parochiefederatie Zemst hebben beslist dat er voorlopig slechts 2 vieringen zullen doorgaan in de komende weekends:

-zondag 14 juni om 9.30 uur is Weerde en om 11.00 uur in Hofstade
-zondag 21 juni om 9.30 uur in Eppegem en om 11.00 uur in Zemst
-zaterdag 27 juni om 19.00 uur in Laar en zondag 28 juni om 11.00 uur in Elewijt

In die vieringen zijn natuurlijk gelovigen uit andere parochies welkom!
Onze Bisschoppen, in overleg met de burgerlijke overheid, hebben een draaiboek opgesteld om alles goed te laten verlopen en vooral mekaars gezondheid niet in het gedrang te brengen.
We rekenen op ieders begrip en medewerking om deze voorschriften correct op te volgen.

Toekomen
-We houden afstand (zoals in de winkels) zetten we ons in een rij, afstand bewarend van 1,5 meter; gezinnen blijven best samen.
-Aan de ingang staat een ‘gids’ met gel, om onze handen te ontsmetten.
-Wie dit wenst kan een vouwblaadje nemen met de teksten en liederen; we gebruiken dit slechts één maal (u mag het dus mee naar huis nemen)
-We nemen plaats in de kerk, vooraan beginnend; een ‘gids’ begeleidt ons daarbij; er blijft telkens een rij open; tussen de aanwezigen blijven telkens twee plaatsen open, maar leden van hetzelfde gezing mogen naast elkaar zitten.

Tijdens de viering.
-Er is  geen zangkoor, maar wel een voorzanger.
-We raken elkaar niet aan.
-Er is geen omhaling.

Communie
-We volgend de instructies van de ‘gidsen’, die per rij zullen uitnodigen.
-We letten op de afstand van 1,5 meter; ook wie niet te communie gaat volgt  mee in de rij.
-Wie te communie wenst te gaan strekt de arm volledig en houdt de hand open. De priester draagt een mondmasker en handschoenen en laat de hostie in de hand vallen .

Buitengaan
-De laatste rijen vertrekken het eerst, zoals de gidsen zullen aanwijzen.
-Ook buiten de kerk houden we de afstand van 1,5 meter
-Bij de uitgang staan mandjes waarin u uw bijdrage kan leggen.

Tenslotte
Sommige van de maatregelen zullen in het begin vreemd aandoen. Zeker het afstand houden van 1,5 meter vraagt inspanning en oplettendheid.

-op zondag 14 juni om 9u30 in Weerde en om 11u00 in Hofstade
-op zondag 21 juni om 9u30 in Eppegem en om 11u00 in Zemst
-op zaterdag 27 juni om 19u00 in Laar en op zondag 28 juni om 11u00 in Elewijt