Communie - en vormselvieringen

Het coronavirus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid.

Daarom hebben wij, bisschoppen van België, vandaag maandag 30 maart 2020 beslist dat de vieringen van het vormsel en de eerste communie, die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet kunnen doorgaan op de voorziene datum.

Beste ouders, er is klaarheid i.v.m. de vormsel en communievieringen in 2020!

Na contact met het bisdom kunnen we u de volgende info sturen:
 
Alle vormsels in onze parochiefederatie Zemst gaan dit jaar door op zaterdag 26 september in de kerk van Hofstade en de vormheer zal telkens Monseigneur Vanhoutte zijn, onze hulpbisschop.
We moeten groepen vormen van minstens 30 vormelingen en de planning ziet er nu als volgt uit:
- om 10.00 uur: Elewijt en Zemst (30)
- om 14.00 uur: Hofstade en Laar (31)
- om 17.00 uur: Eppegem en Weerde (34)
 
U dient ons zo vlug mogelijk (en uiterlijk tegen 12 april) te laten weten of uw kind dit jaar zal deelnemen.
Een alternatief is immers, dat het aansluit bij de vormsels die zullen doorgaan in het weekend van 15-16 mei 2021.
 
We zullen u nog informeren over de verdere voorbereiding en de oefen-momenten, zodra de beperkingen i.v.m. het corona-virus zijn opgeheven.
Ondertussen kan u met uw vragen altijd bij ons terecht.
 
Beste groeten en alvast een zalig paasfeest!
pastoor Frans
De communiefeesten gaan door in de eigen parochiekerk:
 
- op zaterdag 12 september om 11.00 uur in Laar
- op zondag 13 september om 11.00 uur in Elewijt
- op zaterdag 19 september om 14.00 uur in Eppegem
- op zondag 20 september om 11.00 uur in Hofstade
- op zondag 27 september om 11.00 uur in Zemst
- op zondag 4 oktober om 9.30 uur in Weerde

Hoe de voorbereiding op deze feesten zal verlopen verneemt u later.

 

 

De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (kinderen, ouders en grootouders); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.

In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, vooral de vormelingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.

Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, dan vragen wij dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, e-mail, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.

Wij danken allen die zich inspannen goed met de eerstecommunicanten en vormelingen en hun ouders te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum.

Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de bisschoppen van maandag 23 maart 2020.

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 30 maart 2020

 

Gepubliceerd door